مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید حیدر
نام خانوادگی:طباطبائی
پست الکترونیک:sydhaidar76@yahoo.com
نخصص ها:تفسیر ، علوم قرآنی ، علوم حدیث

زندگی نامه

 

سوابق علمی پژوهشی

 

شخصی

سید حیدر طباطبائی

متولد :1354

آدرس الکترونیک (E-mail):  sydhaidar76@yahoo.com

تلفن:     2611083(0251) – 09126510050

 

تحصیلات

حوزوی  :  درس خارج فقه و اصول / قم - جامعة المصطفی العالمیة

دانشگاهی: کارشناسی فرهنگ و معارف اسلامی / قم - جامعة المصطفی العالمیة

              کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قران / قم - جامعة المصطفی العالمیة

              دکتری تخصصی علوم حدیث تطبیقی (در حال تحصیل ) / قم - جامعة           

              المصطفی العالمیة

 

فعالیتها و تجارب حرفه ای

1384 تاکنون    دبیر پژوهشی گروه علوم قران و حدیث مدرسه عالی شهیده بنت       

                       الهدی

1387              عضو هیئت تحریریه نشریه هدی

1387 تاکنون     ریاست کمیته علمی همایش سالانه کشوری مدرسه عالی شهیده    

                       بنت الهدی

1387 تاکنون   عضو شورای علمی گروه علوم قران و حدیث مدرسه عالی شهیده

                      بنت الهدی

 1387 تاکنون   عضو شورای تحصیلات تکمیلی مدرسه عالی شهیده بنت الهدی

 1388            استاد راهنما ی انجمن علمی – پژوهشی طلاب تفسیر و علوم

                      قران مدرسه عالی شهیده بنت الهدی

 

تجارب آموزشی

1379-1380   تدریس علم صرف و نحو / قم - مرکز جهانی علوم اسلامی

1382 تاکنون   تدریس علوم قران و تاریخ قران و قصص قران و تفسیر ترتیبی و   

                     تفسیر موضوعی و روشها و گرایشهای تفسیری و مبانی و قواعد

                    علم تفسیر و تاریخ حدیث و علم رجال الحدیث و علم درایة الحدیث

                     و اصول ومبانی استنباط از قران و حدیث / قم - جامعة المصطفی

                     العالمیة

1387- 1388 تدریس مکالمه عربی / قم - دانشگاه باقرالعلوم

 

کتابهای منتشر شده

1385  بطن قران از دیدگاه شیعه و اهل سنت/ قم – انتشارات جامعة المصطفی  

          العالمیة

1387  پژوهشی تطبیقی در بطون قران از منظر فریقین/ قم – انتشارات مرکز     

          تحقیقات المهدی (عج)

 

مقالات پژوهشی

  منابع فقه الحدیثی سید مرتضی در الامالی

  نقد وبررسی کتاب جدل العقل و النقل دکتر محمود کتانی

  مدرسة الحلة الحدیثیة

  مبانی حدیثی مکتب باطن گرا ( عرفان و تصوف)

  حکمت بعد باطنی قران از منظر فریقین

  دیدگاهها در مراحل شکل گیری الفاظ وحی

  بررسی علم غیب در تفاسیر فریقین

  پژوهشی در فقه الحدیث روایات باب تفویض

  و دیگر مقالات علمی

 

جوایز

1377   رتبه سوم دومین المپیاد علمی /قم - مرکز جهانی علوم اسلامی

1378   رتبه پنجم سومین المپیاد علمی /قم - مرکز جهانی علوم اسلامی

1385   رتبه اول کشوری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قران کریم در بخش   

            پایان نامه های قرانی /تهران

1386   رتبه اول نهمین جشنواره پژوهشی شیخ طوسی در بخش مقالات /قم -            

            جامعة المصطفی العالمیة

1386   رتبه اول ازمون ورودی دکتری تخصصی علوم حدیث تطبیقی /قم -            

            جامعة المصطفی العالمیة

1387   رتبه تشویقی جشنواره پژوهشی علامه حلی /قم - مرکز مدیریت حوزه

           علمیه